Strona główna Tematyka studiów Wykładowcy Informacje praktyczne Terminarz zjazdów Kontakt

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

O PRZYJĘCIE NA STUDIA MOŻE UBIEGAĆ SIĘ OSOBA, KTÓRA POSIADA TYTUŁ ZAWODOWY MAGISTRA INŻYNIERA LUB RÓWNORZĘDNY, BˇD¬ TYTUŁ ZAWODOWY INŻYNIERA, LICENCJATA LUB RÓWNORZĘDNY, UZYSKANY W POLSCE LUB W INNYM KRAJU.

Kierownik studiów:
dr inż. Konrad Sobolewski (Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilno¶ci Elektromagnetycznej)
e-mail: konrad.sobolewski@ee.pw.edu.pl

Sekretariat studiów:
Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
Małgorzata Kruszewska
email: malgorzata.kruszewska@ee.pw.edu.pl

KOSZT STUDIÓW
Całkowity koszt Studiów Podyplomowych wynosi 6500 PLN. Koszt obejmuje uczestnictwo w wykładach i zajęciach laboratoryjnych i komputerowych oraz materiały szkoleniowe. Płatno¶ci należy dokonać przelewem na konto bankowe w jednej, dwóch lub czterech ratach w uzgodnionych terminach, zgodnie z warunkami okre¶lonymi w umowie. Wpłat należy dokonywać na indywidualne konto wyszczególnione w umowie oraz informacji rozesłanej drog± mailow±. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko i numer albumu.

MIEJSCE ZAJĘĆ
Zajęcia będ± odbywać się na terenie Centralnym Politechniki Warszawskiej w Gmachu Wydziału Elektrycznego przy ul. Koszykowej 75.

REKRUTACJA
Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 na studia podyplomowe będzie aktywna w dniach 01.05.2017 r. - 15.11.2017 r. W celu złożenia wniosku o przyjęcie na studia należy wypełnić formularz zgłoszenia elektronicznego dostępny na stronie Rekrutacja kandydatów na studia w PW, a następnie postępować według opisanej tam procedury rejestracji na studia podyplomowe. Ze względu na komfort prowadzenia zajęć laboratoryjnych ilo¶ć miejsc jest ograniczona do 16.

Regulamin Studiów - tutaj

Statut Politechniki Warszawskiej - tutaj

Decyzja Rektora w sprawie opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2017/2018 - tutaj

Copyright © by Konrad Sobolewski 2008 - 2017