Strona główna Tematyka studiów Wykładowcy Informacje praktyczne Terminarz zjazdów Kontakt

SZANOWNI PAŃSTWO

Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej zaprasza do uczestnictwa w Studiach Podyplomowych:

INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - PROJEKTOWANIE I EKSPLOATACJA

organizowane przy współpracy z firmą Schneider Electric Polska.

Studia Podyplomowe, których zmodyfikowana pierwsza edycja została uruchomiona w roku akademickim 2008/09 jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, formą dokształcania zawodowego osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Studia są realizowane zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej oraz z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 12 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 8 marca 2007 roku. Szczegółowe zasady studiowania, plan zajęć i programy nauczania będą podane do wiadomości zainteresowanym za pośrednictwem Internetu.

Studia Podyplomowe są prowadzone jako studia niestacjonarne. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym szczegółowym rozkładem zajęć. W ciągu 2 semestrów jest realizowany program w wymiarze 185 godzin zajęć, obejmujących wykłady oraz ćwiczenia w laboratoriach badawczych i komputerowych.

Aktualnie prowadzona jest rekrutacja do kolejnej edycji Studiów Podyplomowych 2017/2018.

Copyright © by Konrad Sobolewski 2008 - 2017