Program studiów podyplomowych.

 1. Aktualne ustawy, przepisy i normy dotyczące instalacji elektrycznych oraz certyfikacji urządzeń elektrycznych
 2. Układy zasilania elektrycznego – urządzenia i aparatura zabezpieczająca
 3. Jakość energii elektrycznej
 4. Zasady doboru i ocena urządzeń i aparatury do instalacji elektrycznych
 5. Niezawodność, eksploatacja oraz badania aparatury i urządzeń elektrycznych
 6. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach
 7. Instalacje i systemy występujące w tzw. „inteligentnych budynkach”
 8. Energooszczędne napędy przemiennikowe
 9. Automatyka i sterowanie
 10. Ochrona przeciwporażeniowa i bezpieczeństwo pracy
 11. Wytrzymałość napięciowa oraz koordynacja izolacji układów zasilania i instalacji elektrycznych
 12. Ochrona budynków, układów zasilania i instalacji elektrycznych przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami
 13. Kompatybilność elektromagnetyczna instalacji i urządzeń
 14. Profesjonalne oprogramowanie i kosztorysowanie w projektowaniu instalacji elektrycznych
 15. Panel dyskusyjny
 16. Seminarium zaliczeniowe