W roku akademickim 2020/2021 zajęcia odbywają się w wyznaczone weekendy zjazdowe:

 • w piątki będą odbywać się w godz. 16:15 – 20:00,
 • w soboty w godz. 8:15 – 16:00
 • w niedziele w godz. 8:15 – 14:00.

Semestr zimowy:

 • Zjazd 1 – 16, 17, 18 . 10 . 2020 r.
 • Zjazd 2 – 6, 7, 8 . 11 . 2020 r.
 • Zjazd 3 – 27, 28, 29 . 11 . 2020 r.
 • Zjazd 4 – 11, 12, 13 . 12 . 2020 r.
 • Zjazd 5 – 15, 16, 17 . 01 . 2021 r.
 • Zjazd 6 – 29, 30, 31 . 01 . 2021 r.

Semestr letni:

 • Zjazd 1 –
 • Zjazd 2 –
 • Zjazd 3 –
 • Zjazd 4 –
 • Zjazd 5 –
 • Zjazd 6 –  – prezentacje prac końcowych

Ze względu na decyzje władz Uczelni organizacja zajęć dydaktycznych odbywa się w formie zdalnej lub mieszanej. Ponieważ nie jest na dzień dzisiejszy znana sytuacja w semestrze letnim stąd harmonogram ten zostanie podany w terminie późniejszym.