Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę utrzymujące się ograniczenia w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Uczelni koniecznym stało się zmodyfikować nieco harmonogram zjazdów względem ubiegłych lat.

W semestrze zimowym bieżącego roku odbędzie 6 zjazdów, z czego pierwsze 4 będą zjazdami wyłącznie o charakterze wykładowym i będą prowadzone w sposób zdalny, zaś 5 i 6 zjazd będą zjazdami laboratoryjnymi i zajęcia będą prowadzone w niewielkich podgrupach.

Terminowo harmonogram ten wygląda następująco:

  • Zjazd 1 – 16, 17, 18 . 10 . 2020 r.
  • Zjazd 2 – 6, 7, 8 . 11 . 2020 r.
  • Zjazd 3 – 27, 28, 29 . 11 . 2020 r.
  • Zjazd 4 – 11, 12, 13 . 12 . 2020 r.
  • Zjazd 5 – 15, 16, 17 . 01 . 2021 r.
  • Zjazd 6 – 29, 30, 31 . 01 . 2021 r.