Instalacje i urządzenia elektryczne. Projektowanie i eksploatacja.

Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej zaprasza wszystkich zainteresowanych na studia podyplomowe umożliwiające poszerzenie specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu projektowania i eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych.

Studia Podyplomowe, których zmodyfikowana pierwsza edycja została uruchomiona w roku akademickim 2008/09 jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, formą dokształcania zawodowego osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Studia te skierowane są do osób, które chcą poszerzyć i zaktualizować swoją wiedzę z zakresu elektrotechniki. Prowadzone są one jako studia niestacjonarne, a w ciągu 2 semestrów jest realizowany program w wymiarze co najmniej 185 godzin zajęć, obejmujących wykłady oraz ćwiczenia w laboratoriach badawczych i komputerowych.

W ramach prowadzonych zajęć omawiana jest teoria, jak i praktyka zagadnień związanych z budową i działaniem urządzeń elektrycznych i energetycznych oraz instalacji elektrycznych na wszystkich poziomach napięciowych. Poruszane są tematy związane z poprawnym ich projektowaniem, doborem i eksploatacją w często trudnych warunkach środowiskowych. W trakcie prowadzonych laboratoriów zagadnienia teoretyczne przekazywane są w praktyczny sposób w postaci samodzielnie wykonywanych ćwiczeń.

Nasi prowadzący to zarówno uznani w świecie elektrotechniki profesorowie Politechniki Warszawskiej, jak i doświadczeni pracownicy współpracujących z nami firm, takich jak Schneider Electric, Megger, PV Lab oraz Budniok Technika.

Zajęcia praktyczne w zakresie projektowania instalacji elektrycznych, w tym instalacji zasilających, oświetleniowych i odgromowych, prowadzimy od kilku lat korzystając z cenionego w środowisku projektantów oprogramowania CADProfi.