Największe źródła

 
Generator udarów napięciowych GU-2400

  • Udary piorunowe o amplitudzie do 1,5 MV
  • udary łączeniowe o amplitudzie do 1 MV
  • energia 60 kJ

Generator udarów prądowych

  • udary prądowe 8/20 µs – 100 kA
  • udary prądowe 10/350 µs – 10 kA
  • energia 500 kJ

Transformator probierczy TP 750 kVA

  • Napięcie o amplitudzie do 400 kV
  • Prąd 1 A

 
Posiadamy również prostowniki na napięcie 400 kV i prąd 1 A