Ostatnio wykonane badania

 • Budowa generatora udarów napięciowych dla SEP – BBJ; (T. Paluch, M. Paluch, A. Łasica, K. Sobolewski); III 2016.
 • Próby łukochronności rękawic elektroizolacyjnych dla firmy SECURA B.C.; (P. Sul, M. Łoboda, A. Łasica); II-III 2016.
 • Badanie izolacji inteligentnych liczników energii elektrycznej na zlecenie firmy Atende Software; (A. Łasica); II 2016.
 • Badania konstruktorskie ograniczników przepięć dla firmy Pro-Tec (A. Łasica, P. Sul, K. Sobolewski); I 2016.
 • Badanie odporności na udary opraw oświetleniowych dla Philips Lighting Poland SA; (A. Łasica, M. Paluch, P. Sul, K. Sobolewski); cyklicznie 2014, 2015.
 • Badania elektryczne zacisków liniowych jednostronnie przebijających izolację na zlecenie firmy Sicame Polska (Jacek Starzyński, Andrzej Łasica, Michał Wojciechowski, Przemysław Sul, Konrad Sobolewski; 2015.
 • Testy odgromowe namiotu turystycznego – współpraca z ASP Kraków (K. Sobolewski, A. Łasica, P. Sul); IV 2015. info
 • Badanie wytrzymałości elektrycznej osprzętu sieci trakcyjnej firmy BAKPOL (A. Łasica, P. Sul, K. Sobolewski, M. Wojciechowski); XII 2014.
 • Badanie odporności na uderzenia boczne pioruna fragmentu elewacji budynku Warsaw Spire; (A. Łasica, P. Sul, K. Sobolewski, M. Paluch, T. Paluch); XII 2014.
 • Wykonanie badań udarami napięciowymi na próbkach kabli wraz z osprzętem; (A. Łasica, P. Sul); XII 2014
 • Badania konstrukcyjne nowego typu ogranicznika przepięć dla firmy KOLEN; (P. Sul, M. Paluch); V, VII 2014.
 • Badanie wytrzymałości elektrycznej transformatora oraz dławika dla Wojskowych Zakładów Elektronicznych S. A.; (A. Łasica); I 2014, V 2013.
 • Badania ograniczników przepięć nn dla firmy BEMKO; (J. Starzyński, P. Sul, M. Paluch, M. Dmoch); XII 2013.
 • Badania diagnostyczne warystorowych ograniczników przepięć WN dla firmy Protektel; (J. Starzyński, P. Sul, M. Paluch, A. Łasica); XII 2013.
 • Określenie napięć przeskoku w komorze elektrofiltru, pomiędzy elektrodami ulotowymi a osprzętem – dla  RAFAKO SA.; (A. Łasica, M. Paluch, T. Paluch); VIII 2013, IX 2014.
 • Wykonanie pomiarów uwierzytelniających i kalibracji stanowiska probierczego do badań elektrycznych rękawic elektroizolacyjnych dla firmy SECURA B.C.; (M. Łoboda, A. Łasica, P. Sul); VI 2012, IX 2013, X 2014, IX 2015.
 • Badania warystorowych ograniczników przepięć – wspólny projekt z Instytutem Energetyki i firmą ABB-Przasnysz; (J. Wydrzyńska, J. Mikołajczyk, P. Sul, M. Paluch); 2012 – do chwili obecnej.
 • Budowa stanowiska do badania strat mocy w próbie starzeniowej warystorów niskonapięciowych – wspólny projekt z firmą ABB – Przasnysz;. (J.Wydrzyńska, G. Bączek, P. Sul, M. Paluch); Praca dyplomowa, 2012.
 • Budowa elektronicznego wysokonapięciowego układu do badań świec zapłonowych w firmie Iskra Zakłady Precyzyjne Sp. Z o. o.; (D. Zbroszczyk, P. Sul); Praca dyplomowa,  2011-2012.
 • Wykonanie badań porównawczych stanowisk probierczych napięcia udarowego 20 kV oraz napięcia stałego 100 kV dla Laboratorium Wielkoprądowego Instytutu Energetyki w Warszawie; (P. Sul, A. Łasica); IX 2011.
 • Badanie charakterystyk prądowo-napięciowych modelu elektrofiltru zlecone przez RAFAKO SA.; (A. Łasica, T. Paluch, M. Paluch); I 2011, VI 2009.
 • Analiza wpływu zakłóceń generowanych przez stanowisko probiercze do badania sprzętu BHP na urządzenia wyposażenia serwerowni informatycznej w budynku biurowym przy ul. Czerniakowskiej 124 w Warszawie; (M. Łoboda, A. Łasica); V 2010.
 • Wykonanie badań udarowych obwodów trakcji elektrycznej 3 kV napięcia stałego; (M. Łoboda, A. Łasica, P. Sul); V-VI 2010.
 • Badania udarowe napięciowe i prądowe elementów fasady stadionu Baltic Arena wraz z systemem mocowania, pod kątem odporności na bezpośrednie wyładowania piorunowe; (M. Łoboda, P. Sul, A. Łasica); V 2010.
 • Wydanie opinii dotyczącej natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w pomieszczeniach 137 A, 137 B, 137 C Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej; (A. Łasica, M. Wojciechowski); IV 2010.
 • Wykonanie ekspertyzy Badania wpływu stacji telefonii komórkowej PLUS GSM Polkomtel S.A. na bezpieczeństwo wybuchowe obiektu – silosy zsypowe magazynowe do surowców dla premiksów w Touw Nutrition Polska Sp. z o.o.; (M. Łoboda, A. Łasica); III 2010.
 • Pomiary wzorcujące udarowego dzielnika wysokiego napięcia dla Instytutu Energetyki; (M. Kuźmiński, S. Ślusarek, A. Łasica, P. Sul); X 2009.
 • Badania elektryczne uchwytów krzyżowych i skośnych – wspólny projekt z firmą GALMAR MARCINIAK; (M.Łoboda, P.Sul, T. Paluch); 2007.
 • Badanie zwodów aktywnych Galactive wykonanych w firmie GALMAR J. Marciniak s. c.; (M. Łoboda, S. Ślusarek, A. Łasica, P. Sul); XII 2005.
 • Badania własności elektrycznych izolatorów pod kątem ograniczenia przepływu prądów błądzących; (M. Kuźmiński).