Oferta badań

 

 • Próby napięciem udarowym piorunowym i łączeniowym do 1,5 MV zgodne z normą PN-EN 60060-1
 • Próby napięciem przemiennym do 400 kV zgodne z normą PN-EN 60060-1
 • Próby napięciem stałym do 300 kV zgodne z normą PN-EN 60060-1
 • Próby napięciami skojarzonymi
 • Próby prądem udarowym 8/20 µs i 10/350 µs
 • Badania odporności elewacji na bezpośrednie uderzenia pioruna
 • Badania wytrzymałości napięciowej oleju
 • Badanie współczynnika stratności dielektrycznej tgδ
 • Pomiar rezystywności powierzchniowej i skrośnej dielektryków stałych
 • Badania okresowe sprzętu ochrony osobistej: rękawic, kaloszy, półbutów, drążków, dywaników elektroizolacyjnych, narzędzi i sprzętu do PPN
 • Badanie parametrów instalacji nn
 • Badanie rezystywności gruntu
 • Badania porównawcze dzielników napięcia

Badania EMC

 • Pomiary natężenia pola E i H
 • Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD) z normą PN-EN 61000-4-2
 • Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych (Burst)  zgodnie z normą PN-EN 61000-4-4
 • Badanie odporności na udary do napięcia 15 kV zgodnie z normą PN-EN 61000-4-5
 • Badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej z normą PN-EN 61000-4-8
 • Badanie odporności na impulsowe pole magnetyczne zgodnie z normą PN-EN 61000-4-9
 • Badanie odporności na zaburzenia napięcia zasilania: zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia z normą PN-EN 61000-4-11
 • Badania odporności na zaburzenia małej częstotliwości – harmoniczne i interharmoniczne wraz z sygnałami sieciowymi w przyłączu zasilającym prądu przemiennego zgodnie z normą PN-EN 61000-4-13
 • Badanie odporności na wahania napięcia zgodnie z normą PN-EN 61000-4-14
 • Badanie odporności na zmiany częstotliwości sieci zasilającej zgodnie z normą PN-EN 61000-4-28
 • Inne pomiary kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Budujemy według potrzeb zamawiającego mobilne źródła probiercze – w tym również mobilne generatory udarowe napięciowe i prądowe do badań terenowych.