Działalność

Zadaniem statutowym Zakładu jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych i technicznych. Do najważniejszych zadań naukowych i technicznych realizowanych i zamierzonych do realizacji należy zaliczyć W obszarze szeroko rozumianej techniki wysokich napięć:

  • rozwój badań nad techniką izolacji i jej diagnostyką
  • doskonalenie systemów ochrony odgromowej i przepięciowej
  • rozwijanie badań nad kompatybilnością elektromagnetyczną aparatów i urządzeń oraz sieci informatycznych poddanych oddziaływaniu ekstremalnych zakłóceń elektromagnetyczncyh, np. powstałych w wyniku wyładowań atmosferycznych oraz przepięć w systemie elektroenergetycznym
  • doskonalenie technik probierczych z zastosowaniem nowoczesnych sensorów i metod analizy sygnałów
  • rozwijanie zastosowań elektrotechnologicznych ulotu i wybranych form wyładowań elektrycznych
  • rozwijanie metod modelowania i symulacji zjawisk wysokonapieciowych
  • udział w procedurach normalizacyjnych w kraju i zagranicą