Dydaktyka

Zakład Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej prowadzi zajęcia dla wszystkich studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz zajęcia specjalistyczne dla studentów specjalizujących się w Technice Wysokich Napięć.

Dla wszystkich studentów studiów dziennych inżynierskich (studiów I stopnia) na kierunku „Elektrotechnika” są prowadzone takie przedmioty, jak:

  • Materiałoznawstwo Elektryczne, 15h wykład, 30h laboratorium.
  • Technika Wysokich Napięć, 30h wykład, 30h laboratorium.
  • Kompatybilność Elektromagnetyczna, 15h wykład, 15h laboratorium.

Dla wszystkich studentów inżynierskich niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku „Elektrotechnika” są prowadzone takie przedmioty, jak:

  • Materiałoznawstwo Elektryczne, 18h wykład, 12h laboratorium.
  • Technika Wysokich Napięć, 18h wykład, 18h laboratorium.

Kształcenie specjalistyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych jest realizowane wspólnie z Zakładem Techniki Świetlnej i Elektrotermii w ramach specjalności Elektrotechnika Stosowana.