Seminaria zakładowe w semestrze zimowym r. akad. 2013/2014

Plan seminariów ZWNiKE w semestrze zimowym 2013

Seminaria ZWNiKE odbywają się w Gmachu Elektrotechniki, w sali 200.

Bardzo proszę pamiętać, że niektóre terminy mogą ulec zmianie (+/- tydzień) ze względu na posiedzenia Rady Wydziału lub inne ważne wydarzenia. Strona będzie w takich sytuacjach uaktualniana na bieżąco.

16.10.2013, godz. 13:00: Jacek Starzyński „Modelowanie rozkładu pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości w organizmie człowieka”

30.10.2013, godz. 13:00: Tomasz Zdziarski „Ochrona przed porażeniem elektrycznym w instalacjach do 1kV”

13.11.2013, godz. 13:00: Maciej Ciuba „Rezystancja przejścia zestyku korytek kablowych w świetle bezpieczeństwa przeciwporażeniowego”

27.11.2013, godz. 13:00: Bartosz Chaber „Modelowanie fal elektromagnetycznych za pomocą metody elementów skończonych”

11.12.2013, godz. 13:00: Andrzej Łasica „Aglomeratory cząstek submikronowych”

15.01.2014, godz. 13:00 Konrad Sobolewski „Modelowanie napięć indukowanych w instalacjach niskonapięciowych”

22.01.2014, godz. 13:00 Tomasz Kisielewicz „Preliminary study on the overvoltages reduction within a structure due to lightning into LV overhead lines”

Ten wpis został opublikowany w kategorii Nauka, Z życia Zakładu. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.