Seminaria zakładowe w semestrze zimowym 2012/13

Plan seminariów ZWNiKE w semestrze zimowym 2012

Bardzo proszę pamiętać, że niektóre terminy mogą ulec zmianie (+/- tydzień) ze względu na posiedzenia Rady Wydziału

26.10.2012, godz. 11:00: Jan Sroka „Wybrane otwarte problemy KEM”

07.11.2012, godz. 10:00: Michał Wojciechowski „Komputerowa analiza pola elektrycznego jako metoda określania możliwości wystąpienia wyładowań niezupełnych …”

14.11.2012, godz. 10:00  Marek Łoboda „Badania udarowe urządzeń ochrony odgromowej – wymagania normatywne i możliwości badawcze w ZWNiKE”

12.12.2012, godz. 10:00: Przemysław Sul „Analiza numeryczna rozkładu pola elektrycznego  w otoczeniu obiektów chronionych w fazie poprzedzającej wyładowanie piorunowe”

19.12.2012, godz. 10:00: Zuzanna Krawczyk „Bezprzewodowa transmisja energii za pomocą systemów rezonansowych”

02.01.2013, godz. 10:00: Łukasz Zduńczyk „Rozwój stanowiska pomiarowego do badania wyładowań niezupełnych w materiałach stałych”

16.01.2013, godz. 12:00: Bartosz Chaber, Jacek Starzyński „Numeryczne modelowanie anteny do badań narażeniowych”

Seminaria odbywają się w sali 106 Gmachu Elektrotechniki.
Czas trwania: około 1 godziny (zegarowej)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Nauka, Ogłoszenia, Z życia Zakładu. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.