Korekta treści artykułów

W odpowiedzi na prośbę zawartą w wyniku kontroli projektu nr DOB-1-3/1/PS/2014 pt. „Metody i sposoby ochrony i obrony przed impulsami HPM” o korektę błędnie podanego źródła finansowania prac w kilku opublikowanych artykułach informujemy, iż korekta ta została wykonana w dwóch publikacjach w Przeglądzie Elektrotechnicznym:

  • K. Sobolewski, M. Wojciechowski „Comparative analysis of DC-DC inverters as a mean of protection against nanoseconds impulses” – publikacja w PE nr 3/2018, str. 139-142.
  • K. Sobolewski, K. Dydek “Badanie obudowy kompozytowej jako środka ochrony przed nanosekundowymi impulsami pola elektromagnetycznego” – publikacja w PE nr 10/2017, str. 99 – 102.
  • K. Sobolewski, K. Dydek „Composite panels as electromagnetic field shields” – publikacja w materiałach konferencyjnych CPEE 2016.
  • K. Sobolewski, A. Łasica „Voltages induced in indoor installations of objects from nanoseconds impulses of electromagnetic fields” – publikacja w materiałach konferencyjnych CPEE 2017.

Poprawne brzmienie akapitu określającego źródło finansowania powinno być:

Praca było finansowana przez NCBiR w ramach projektu „Metody i sposoby ochrony i obrony przed impulsami HPM” realizowanego w ramach programu strategicznego „Nowe systemy uzbrojenia i obrony w zakresie energii skierowanej”.

The work was supported by the Polish National Centre for Research and Development within the project „ Methods and ways of protection and defence against HPM impulses” pending within strategic project: „New weaponry and defense systems of directed energy”.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Nauka, Ogłoszenia, Z życia Zakładu. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.